PSBiH: Zatražena istraga o zloupotrebama u UIO – UIO oduzeo satove u vrijednosti 700.000 KM
12. Mart. 2014. u 11:13

Istražna parlamentarna komisija predložila je Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH da, s obzirom na optužbe za finansijske zloupotrebe u Upravi za indirektno oporezivanje, zatraži hitno reagovanje Tužilaštva BiH. “S obzirom na stanje u UIO, značaj ove institucije, težinu optužbi, finansijske iznose, te interes javnosti i spekulacije o zaštitnicima kriminalnih aktivnosti, predlažemo da se zatraži hitno reagovanje Tužilaštva BiH”, zaključeno je danas u Sarajevu na sjednici Istražne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za utvrđivanje eventualnih nepravilnosti i zloupotreba, te stanja u UIO BiH.

Zatraženo je i hitno obavještavanje Predstavničkog doma o preduzetim mjerama i radnjama, kao i najšire javnosti, u skladu sa zakonom, s obzirom na optužbe u javnosti o “čuvanju predmeta u ladicama Tužilaštva BiH”. Predstavničkom domu predloženo je da konstatuje da ima sasvim dovoljno indicija koje ukazuju na to da je UIO u određenoj mjeri opterećena nezakonitim radnjama i kriminalnim aktivnostima. “Predlažemo da se od Savjeta ministara zatraži da u roku od 30 dana održi tematsku sjednicu u vezi sa UIO sa posebnim aspektom na kadrovska pitanja, način zapošljavanja, internu reviziju, javne nabavke – uvažavajući već utvrđene stavove i preduzete radnje drugih organa, kao što su: nalaz revizora, podignute optužnice i istrage protiv pojedinih rukovodilaca UIO-a koje su preduzeli Tužilaštvo BiH i Sipa”, navodi se u zaključcima Komisije.

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje BiH u Carinskoj ispostavi Gradiška privremeno su oduzeli 25.507 satova tržišne vrijednosti veće od 700.000 KM, za koje se pretpostavlja da su falsifikati poznatih marki, saopšteno je danas iz UIO. Na osnovu obavještajne informacije do koje su došli službenici UIO u Sektoru za provođenje propisa u Regionalnom centru Banjaluka, u saradnji sa carinskim službenicima u ispostavi Gradiška, detaljno je kontrolisana kontejnerska pošiljka koja je stigla iz Kine. Tom prilikom pronađeno je 25.507 raznih satova za koje se pretpostavlja da su falsifikati poznatih robih marki “adidas”, “puma”, “najk”, “emporio armani”, “kartije” i druge. Uprava je obavijestila ovlaštene zastupnike za BiH tih robnih marki, te se očekuje njihova provjera i potvrda da je riječ o krivotvorenoj robi, nakon čega će biti pokrenuti postupci pred nadležnim pravosudnim organima, navodi se u saopštenju.