Ambasada SAD-a: Usvojiti zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma – OHR traži od političkih stranaka da pronađu rješenje za Zakon o prebivalištu
13. Mart. 2014. u 11:01

Ambasada Sjedinjenih Država apeluje na što skorije usvajanje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Ambasada je razočarana činjenicom da Parlament Bosne i Hercegovine ponovo nije bio u stanju da postigne konsenzus i usvoji ovaj zakon. Iz Ureda za odnose s javnošću Američke ambasade naglašavaju da je ovaj zakon neophodan kako bi se poboljšale sposobnosti zemlje da se suprotstavi pranju novca i finansiranju terorizma, te kako bi Bosna i Hercegovina imala zakone koji su u skladu s međunarodnim standardima. Ukoliko Bosna i Hercegovina ne djeluje i ukoliko se kao rezultat bh. međunarodne finansijske transakcije nađu pod većim nadzorom, pa time i kašnjenjem, moglo bi doći do negativnih učinaka na novčane doznake i radna mjesta koja počivaju na zaradi od izvoza. To bi bila još jedna prepreka nadama za veće strane investicije, koje su prijeko potrebne za otvaranje novih radnih mjesta, poručeno je iz Ambasade Sjedinjenih

 

Zbog jučerašnje sjednice Doma naroda koja se zbog nedostatka kvoruma ranije nije mogla sastati obradovani su i u OHR-u.  Tako je glasnogovrnik OHR-a Eldar Subašić kazao da OHR pozdravlja činjenicu da se, nakon duge pauze u radu, Dom naroda danas sastao uz potrebni kvorum te raspravljao o nizu pitanja, uključujući i predložene izmjene i dopune Zakona o prebivalištu.
”Sada od svih stranaka očekujemo da zajedno rade na iznalaženju pragmatičnog rješenja za usvajanje izmjena i dopuna legislative o prebivalištu na državnom nivou, koja bi omogućila jednaku provedbu zakona u cijeloj zemlji. Prostora za to ima, a od svih uključenih političkih stranaka očekujemo sudjelovanje u konstruktivnim i pragmatičnim razgovorima sa ciljem usvajanja zakona” – kazao je Subašić. On je dodao da je pitanje prebivališta uređeno državnim zakonom.
”Entiteti imaju ustavnu obavezu da u potpunosti poštuju zakone usvojene u institucijama Bosne i Hercegovine. Entiteti se moraju suzdržati od poduzimanja jednostranih poteza, što bi bio pokušaj da se zaobiđu državne institucije Bosne i Hercegovine” – dodao je Subašić.