Bajramović ponovo predsjednik Saveza samostalnih sindikata
20. Februar. 2014. u 22:24

Na 13. Kongresu Saveza Samostalnih Sindikata ponovo je za predsjednika izabran Ismet Bjaramović. Njegovi protukandidati bili su dopredsjednik Saveza Salih Kruščica i Nedžib Đozo iz Sindikata policije. Bajramović je izabran u prvom krugu glasanja 71 glasom. Ismet Bajramović i dalje ostaje predsjednik SSS BiH. U svom govoru istakao je kako Sindikat morao stati jedinstven u tome da se suprostavi nasrtajima na radnička prava. “Sindikat da radi zadaću u ime svog članstva, posebno ćemo skrenuti paćnju na nepoštivanje prava radnika”, rekao je Bajramović. Na Kongresu će delegati u drugom krugu glasanja glasati za Statutarnu komisiju i Nadzorni odbor Saveza samostalnih sindikata BiH.