Bihaćkoj bolnici računi za vodu smanjeni s 32.000 na 9.000 KM
8. Mart. 2014. u 23:40

Vodeća zdravstvena ustanova na području Unsko-sanskog kantona, Kantonalna bolnica “Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać, koja pruža sekundarnu i dio tercijarne zdravstvene zaštite za oko 300.000 stanovnika, nizom projekata povećala je energetsku efikasnost i uštede u svim resursima ne samo energije nego i vode, rekao je u razgovoru za Agenciju FENA Hajrudin Havić, direktor bolnice “Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać i specijalist urgentne medicine.

Zbog ogromnih gubitaka vode pristupilo se sanaciji sekundarne vodovodne mreže i glavnog toplovoda, koji su stari oko 30 godina.

“Po okončanju sanacije vodovodne mreže gubici su smanjeni što ilustrira podatak da je posljednji račun za vodu prije sanacije iznosio 32.000, a pravi račun poslije sanacije 9.000 KM, a sanacijom toplovodne mreže gubici su smanjeni za 15 posto. Zato govorimo o uštedama i do milion KM na godišnjem nivou (voda, struja, grijanje)”, precizirao je dr. Havić.

S obzirom na to da se radi samo o sanaciji, bez značajnih zahvata, u Kantonalnoj bolnici u Bihaću uz podršku UNDP-a, pokrenut je i projekt utopljavanja objekata, koji se ogleda u zamjeni vanjske i unutrašnje stolarije, stavljanju nove fasade sa značajnim uštedama u grijanju, ali i hlađenu objekata te sanaciji svih sanitarnih čvorova.

Također je, kaže Havić, pripremljena i dokumentacija za izradu nove kanalizacione mreže, „koja bi obuhvatala odvojeno zbrinjavanje fekalnih i oborinskih voda“, dok je radi smanjenja troškova električne energije, sačinjen projekt korištenja Sunčeve energije za zagrijavanje sanitarne vode.

“U okviru projekta energetske efikasnosti koji se realizira sa Češkom razvojnom agencijom trenutno se radi na idejnom rješenju problema zamjene postojećeg sistema grijanja s jeftinijim i ekološki prihvatljivijim. Projekt ubuhvata izradu nove kotlovnice koja bi koristila šumski otpad te toplovoda, čime bi se osigurao ekološki prihvatljiv izvor energije dostatan za grijanje i pripremu tople sanitarne vode”, naglasio je Havić.

Prema stanju objekta ove kantonalne bolnice i nerentabilne kotlovnice Havić očekuje smanjenje potrošnje za minimum 40 posto, navodeći da „ako se izvrši zamjena stolarije i utopljavanje objekta prema standardima za postizanje veće energetske učinkovitosti i uz korištenje solarnih kolektora za pripremu tople vode, ušteda će biti između 40 i 60 posto.

Stalna su nastojanja, govori Havić, da se energijom upravlja što racionalnije da bi se alokacijom sredstava poboljšao kvalitet zdravstvene zaštite.

Tokom 2011. godine je izvršena analiza postojećeg stanja objekata te režijskih i ostalih troškova koji su vezani za tekuće poslovanje.

“Nakon toga je utvrđeno niz nelogičnosti i rastrošnosti u segmentu troškova na ovim stavkama te se pristupilo izradi planova za sanaciju i poboljšanje stanja što je prezentirano u programu rada za 2012. godinu. Dodatni izazov je bilo i loše financijsko stanje ustanove čime se politika energetske efikasnosti okrenula prema drugim “adresama” izvan zdravstvenog sistema kao što su fondovi i međunarodne organizacije”, istakao je u razgovoru za Agenciju FENA Hajrudin Havić, direktor bolnice “Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać i specijalist urgentne medicine.

Kantonalna bolnica je u prethodne dvije godine uradila tri projekta: sanacije Odjela pneumoftiziologije (zamjena stolarije unutrašnje i vanjske, sanitarnih čvorova, podnih obloga), sanacija Službe za mikrobiološku djelatnost (potpuna sanacija prostor laboratorija zamjena unutrašnje i vanjske stolarije, mašinskih i
elektroinstalacija, sanitarija i instalacija nove opreme čime je stepen sigurnosti podignut na više stepen sigurnosti) i sanacija Odjela hirurgije I i II, Urologije (zamjena stolarije unutrašnje i vanjske te sanitarnih čvorova).

Kantonalna bolnica “Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać je zdravstvena ustanova s tradicijom dugom više od 90 godina. Temelji prve bolnice u Bihaću datiraju iz 1920.godine, iako je prema nekim dokumentima organizirani oblik pružanja zdravstvene zaštite na ovom području zabilježen još davne 1857. godine.

Zgrada Kantonalne bolnice “Dr. Irfan Ljubijankić” je pretrpjela veliku materijalnu štetu u požaru, koji se dogodio 26. jula 2013. godine.