Cvijanović: Neophodan mehanizam koordinacije – BiH jedina zemlja u regiji koja nema izgrađen program integrisanja u EU
24. Februar. 2014. u 11:07

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas na Zlatiboru da bi BiH, uspostavljanjem sistema koordinacije između različitih nivoa vlasti, daleko efikasnije i bolje uspjela da uskladi domaće zakonodavstvo sa propisima EU, ali i da organizuje sve druge aktivnosti koje imaju interakcijski karakter. Nakon predavanja o temi “Mjesto prava EU u pravnom sistemu BiH i Republike Srpske”, koje je održala u okviru 15. Zimske škole evropskog prava na Zlatiboru, Cvijanovićeva je izjavila novinarima da proces integracija jeste kompleksan i težak, ali da se, ako se donese adekvatan mehanizam koordinacije, onda može govoriti o jednom organizovanom kretanju ka EU, a u okviru toga o organizovanom stvaranju pravnog ambijenta koji treba da bude onakav kakav je sada u sistemu EU, u koju BiH želi da uđe. Ona je tokom predavanja ukazala na činjenicu da se pitanje procesa integracija, kao i mnoga druga pitanja koja se odnose na funkcionisanje BiH, vezuju za jednu veoma važnu stvar, a to je definisanje mehanizma koordinacije. “To je i glavna poruka ovog predavanja. Mnogo stvari je u BiH sudbonosno vezano za mehanizam koordinacije i sva očekivanja su vezana upravo za to, jer je mehanizam koordinacije izuzetno važan da bismo mogli da provodimo Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, te da se na adekvatan način odnosimo prema izradi programa integrisanja”, istakla je Cvijanovićeva. Ona je naglasila i da je BiH jedina zemlja u regiji koja nema izgrađen program integrisanja.  “Prosto ga nema izgrađenog, a u program integrisanja treba da evidentirate obaveze, ko su nosioci obaveza i da vidite na koji način i ko će usklađivati šta od svog zakonodavstva. Ako nemamo mehanizam koordinacije, nemamo ni program integrisanja”, upozorila je premijer R Srpske. Ona je istakla da je Srpska daleko spremnija od F BiH za evropske integracije i to ne samo u pogledu usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa regulativom EU, nego i u institucionalnom smislu.