EU: Specijalan status i pristup za BiH – Evropska komisija bi trebala imati vodeću ulogu u kreiranju novog pristupnog procesa, koji bi omogućio BiH poseban kandidatski status
12. Mart. 2014. u 11:06

Brisel – Sarajevo – Na narednom sastanku  Vijeća ministara EU 17. marta biće predstavljen neformalni dokument koji je sačinila hrvatska diplomatija, predvođena  ministricom za vanjske i europske  poslove   Vesnom Pusić kojim se za BiH traži specijalan status i pristup. Nakon rasprave  17. marta, taj će prijedlog biti ozvaničen na prvom aprilskom sastanku  Vijeća ministara EU 14. aprila. U dokumentu se navodi da su nedavni događaji u BiH zabrinuli Evropsku uniju i naglasili potrebu za direktnom akcijom, što je razmatrano na sjednici Vijeća ministara vanjskih poslova 10. februara. Poseban pristup za proces integracije BiH je ključan. Trebalo bi da bude takav da ohabri građane BiH da zatraže promjene koje će im poboljšati život. Fundamentalna logika novog pristupa je u uslovnoj ponudi za članstvo u Evropskoj uniji – stepen napretka BiH u integracionom procesu bi trebao biti direktno povezan sa napretkom unutrašnje politike i efikasnosti administracije. Ovaj pristup bi sadržavao dva paralelna procesa – posebno uređen pristupni proces za BiH.

BiH se suočava sa posebnim okolnostima, uključujući komplikovanu noviju historiju. Umjesto da se rješavanje ovih problema smatra preduvjetom za početak pristupnog procesa, proces bi trebalo da se gleda kao način za rješavanje individualnih prepreka. Evropska komisija bi trebala imati vodeću ulogu u kreiranju novog pristupnog procesa, koji bi omogućio BiH poseban kandidatski status. Odobravanje posebnog statusa kandidata BiH bi građanima osiguralo veći stepen sigurnosti po pitanju evropske budućnosti zemlje, što bi konačno ohrabrilo građane da pojačaju pritisak na političke lidere. To bi također pojačalo učinkovitost komunikacijskih strategija EU u BiH, koje su neophodne za uspjeh ovog procesa. Ovaj kompletan krovni proces bi se mogao sastojati od dvije faze: pretpristupne i pristupne faze.