FORMIRANO PRIVREMENO RADNO TIJELO za koordinaciju izmeđnu građana i Skupštine USK
4. Mart. 2014. u 11:13

Bihać – Nakon ponovne rasprave o zahtjevima neformalne grupe Bosansko proljeće, Skupština je donijela odluku da se svih 13 zahtjeva usvoji u izvornom tekstu. Za ovaj prijedlog glasalo je i svih 30 poslanika. Nakon ovog usvojena je i odluka o privremenom radnom tijelu za građansku inicijativu i koordinaciju izmeđnu građana i Skupštine USK. Predsjednik i potpredsjednik novoformirane komisije su  Amir Hadžić i Igor Zukanović ispred Bosanskog proljeća, boračku populaciju zastupaju Almir Tutić i Edin Domazet, dok su ispred Skupštine izabrani Šefik Veladžić, Ismet Dolić i Jusuf Barjaktarević. Oni će do kraja određenog mandata voditi računa o realizaciji postavljenih zahtjeva građana, a u cilju rješavanja socijalno –ekonomskih problema.  Odluka o produženju mandata rukovodstvu Univerziteta USK nije dobio potrebnu većinu glasova. Iako je predložen kao inicijativa SDA, danas je u formi nacrta usvojen i Zakon o uštedama. Bilo je, doduše, rasprave o tome na kome će se štedjeti i u koje svrhe će se ušteđeni novac usmjeriti. Ispred SDA istupio je Husein Rošić koji je  kazao da ovdje nije riječ o smanjenju plaća svih budžetskih korisnika već  ciljane grupe, te da će se određene korekcije vršiti uz konsultacije sa Ministarstvom financija. Da se to ranije uradilo, ustvrdio je Rošić, ne bi bilo potrebe za isplatom plaća iz privremenog financiranja niti izuzetno visokog deficita. Svi su se složili da nacrt ima manjkavosti, ali i da će se on kroz javnu raspravu i konstruktivne primjedbe  poboljšati u formi prijedloga.