Utorak, Februar 13, 2018
Unsko-sanski kanton -6° C Cloudy
Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type
Velkaton
Melbourne
Chicago
London
USK
Istraživanje povodom jednog doktorata: Ja sam doktor nauka i nisam ništa gori od organizacije kojoj pripadam!
13. Februar. 2018.Izvor vijesti: usn.ba

Portal USN je prije nekoliko mjeseci analizirao koji su razlozi katastrofalnog pozicioniranja Univerziteta u Bihaću na bitnim statističkim listama, na sreću društvene zajednice, portalu USN se priključio i portal mojusk koji je objavio “Istraživanje povodom jednog doktorata: Ja sam doktor nauka i nisam ništa gori od organizacije kojoj pripadam!”, kojeg prenosimo u cjelosti.

Prilog portala mojusk:

Treba čestitati Univerzitetu  u Bihaću i novom doktoru tehničkih nauka ,ali  odmah  i urgentno, pitati akademsku zajednicu šta  tehničke nauke dobijaju ovim doktoratom, kakav je doprinos osim naučnoj zajednici, i matičnom fakultetu, Univerzitetu koji prema svjetskim standardima /webometrics.info, sa  četiri kriterija: Web Size (20%), Rich Files (15%), Google Scholar (15%) i (Link) Visibility (50%)/ zauzima „odlično“ 14.032 mjesto  pri čemu je „naš“ Univerzitet i akademska dika   nešto bolja od akademske zajednice Burundija , Lesota , Surinama, Tadžikistana i Mianmara.

Najposlije,kako će i koliko hajrovati Unsko-sanski kanton i slijedi li njegov nezaustaljivi progres, ekonomska, kulturna i naučna dominacija barem u regiji , obzirom da je na čelu Kantona sada – doktor nauka.

„Kontraverzni“ Burzić

Nema  se šta prigovoriti  doktorskoj disertaciji premijera Unsko-sanskog kantona  Huseina Rošića odbranjenoj u subotu 10.februara 2018.godine na matičnom Tehničkom  fakultetu u Bihaću  u smislu akademskih procedura, ali ostaće signifikantno i kontraverzno, bez obzira na naučna znanja i  iskustva   i, upravo i stoga,  prisustvo „famoznog“ Zijaha Burzića, naučnog savjetnika  Vojnotehnčkog instituta  iz Beograda, čovjeka koji je , sudbonosno  i  u najvećoj mjeri zaslužan za  doktorske disertacije  ne  samo  „veselog“ Rošića nego i recimo i rektora Univerziteta  u Bihaću Fadila Islamovića ,Dženane Gačo…Pominjemo prorektoricu  Gačo, jer je ona   uz  Burzića bila član komisije za odbranu doktorata Huseina Rošića. Naravno, neizostavno je i  ime aktuelnog rektora Fadila Islamovića jer je i on “pupčano” vezan  za naučnika Burzića.

Drugim riječima , višegodišnje Burzićevo  „prisustvo“   u bihaćkoj  akademskoj zajednici, bolje rečeno, „sa stalnim mjestom boravka“  kroz „pripremanje „ budućih doktora nauka sa Tehničkog fakulteta u Bihaću , bez sumnje, masno plaćano, ostavlja, poput sluzi  koje iza sebe ostavlja puž, tragove sumnji, otkud tolika , skoro patološka vezanost za jednog jedinog čovjeka u struci.

Postoji li u ovom segmentu tehničkih nauka iko drugi  kome bi se bihaćki  karijerni  akademci „posvetili“ osim Burzića?

Ta sumnja dodatno se pojačava ako se malo više pozabavimo, naučno-istraživačkim radovima  pomenutih bihaćkih profesora  i , Bogu hvala, doktora nauka. Uvidjećemo   da  je  u „ogromnim količinama“  uz navodne radove Islamovića, Gače, pa i Rošića neizostavno ime Zijaha Burzića. 

Kolektivna sreća u „ordiniranju“ naukom

Da čitaoce ne maltretiramo baš iscrpnim  podacima  prezentiraćemo  samo dio onog što smo „jednog popodneva“  pronašli u bespućima Interneta.  Pogledajte i zaključujte sami…

2007. Islamović, P. Muratović, Z. Burzić «Uticaj parametara zavarivanja na otpornost prema razvoju prsline kod zavarenih spojeva višekomornih rezervoara» 11th International Conference, TMT 2007, Tunisia, 5-9 September, 2007.

  1. Islamović, P. Muratović, Z. Burzić «Mogućnost korištenja zakona mehanike sličnosti pri deformaciono–naponskoj analizi kod stacionarnih višekomornih tankostijenih posuda za tečna goriva» RIM 2007.godine, 6. Međunarodna konferencija o proizvodnom inžinjerstvu, Hrvatska-Plitvice 24-26. oktobar 2007. godine
  2. Islamović, DŽ.Gačo, R. Halilagić, H. Rošić «Numerička analiza napona i deformacija zavarenih spojeva na vertikalnom cilindričnom rezervoaru» Proceedings of 13th International Conference » Mechanika 2008», Litvanija.
  3. Hrnjica, F. Islamović, Z. Burzić, Dž. Gačo „Modeliranje udarne žilavosti čelika genetskim programiranjem“ 9 th International Scientific Conference on Production Engineering „DEVELOPMENT AND MODERNIZATION OF PRODUCTION“, September 2013. Budva –
  4. Islamović, Dž. Gačo „Uloga studenata u implementaciji bolonjskog procesa na Univerzitetu u Bihaću“, Okrugli sto – Univerzitet u Bihaću – Tehnički fakultet Bihać, Projekat „ANALIZA STANJA VISOKOG OBRAZOVANJA I MJERLJIVI CILJEVI ZA OSIGURANJE KVALITETA BOLONJSKOG PROCESA“, Bihać – decembar 2013

Dž. Gačo, Z. Burzić, M. Burzić, F. Islamović, R. Prokić-Cvetković «Utjecaj eksploatacijskih uvjeta na svojstva zavarenog spoja visokolegiranog čelika X20 u uvjetima djelovanja promjenljivog opterećenja» 38 International conference – Welding in maritime engineering, Brač-Croatia 13.-16. May 2009

Dženana Gačo, Zijah Burzić, Fadil Islamović, Nermin Bišćević “ANALIZA ZAMORA ZAVARENOG SPOJA ČELIKA NN-70 U PRISUSTVU GREŠKE TIPA PRSLINE” X Naučno/stručni Simpozij sa međunarodnim učešćem “METALNI I NEMETALNI MATERIJALI” MNM – 2014, Bugojno, 24-25.april 2014. godine.

Dž. Gačo, Z. Burzić, F. Islamović, F. Kulenović, R. Halilagić «Behaviour of high alloy steel X20 in variable load conditions» 7 th International Scientific Conference on Production Engineering, Egypt-Cairo, September 26th – October 3th 2009.

Bahrudin Hrnjica, Fadil Islamović, Dženana Gačo, Zijah Burzić “KORIŠTENJE METODE KONAČNIH ELEMENATA PRI ODREĐIVANJU PARAMETARA ELASTO-PLASTIČNE MEHANIKE LOMA”, X Naučno/stručni Simpozij sa međunarodnim učešćem “METALNI I NEMETALNI MATERIJALI” MNM – 2014, Bugojno, 24-25.april 2014. godine.

Dž. Gačo, N. Bišćević, F. Islamović, M. Manjgo, Z. Burzić, E. Bajramović “THE EFFECT OF COOLING TIME ON THE VALUES OF TOTAL IMPACT ENERGY COMPONENTS” NT2F14 – International Conference New Trends in FATIGUE and FRACTURE “Failures of materials and structures by fatigue and fracture”, Serbia, Belgrade, 15-18.Septembre 2014.

  1. E. Bajramović, F. Islamović, Dž. Gačo, B. Bajrić “UNAPREĐENJE KVALITETA I RAZVOJA PROIZVODA” 5 th INTERNATIONAL PROFESSIONAL AND SCIENTIFIC CONFERENCE – Zaštita na radu i zaštita zdravlja, Zadar, Hrvatska, 17-20. Septembar, 2014. .
  2. Islamović, Dž. Gačo, E. Bajramović, M. Beganović, M. Manjgo “STOHASTIČKO I GENETSKO MODELIRANJE KRITIČNOG PRITISKA POSUDA OD KOMPOZITNIH MATERIJALA”, 3rd International Scientific Conference on Engineering ”Manufacturing and Advanced Technologies” MAT 2014, Mostar, Bosnia and Herzegovina, 18-20. September 2014
  3. Hrnjica, F. Islamović, Dž. Gačo, M. Manjgo, S. Perković “EXPERIMENTAL DETERMINATION OF FRACTURE MECHANICS PARAMETERS IN ELASTIC PLASTIC CONDITIONS” 6 th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON DEFENSIVE TECHNOLOGIES – OTEH 2014, Belgrade, Serbia, 9-10 october 2014.
  4. Bolić, Dž. Gačo, F. Islamović, M. Manjgo “DISCRETIZATION OF THE FINITE ELEMENT NETWORK ALONG THE CRACK LINE IN THE CONCRETE” 6 th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON DEFENSIVE TECHNOLOGIES – OTEH 2014, Belgrade, Serbia, 9-10 october 2014. 91.

Fadil Islamović, Mirzet Beganović, Zijah Burzić, Dženana Gačo “EKSPERIMENTALNA ISPITIVANJA MEHAHIČKIH SVOJSTAVA KOMPOZITNIH MATERIJALA SAVIJANJEM”, 10th International Scientific Conference on Production Engineering

Bahrudin Hrnjica, Zijah Burzić, Fadil Islamović, Dženana Gačo “Modeliranje J integrala korištenjem umjetnih neuronskih mreža” 10th International Scientific Conference on Production Engineering „DEVELOPMENT AND MODERNIZATION OF PRODUCTION“, October 2015. Dubrovnik – Croatia.  etc., etc…

Pseudointelektualni lobi

Naprosto nameće se pitanje , zašto mora tako da jedan stručni rad  radi „ekipa“ pa to , logično, izaziva sumnju.?

Praksa dopisivanja „zainteresiranih“  akademaca nija ništa novo i poznata je u svijetu „naučnih“ dostignuća pogotovo u akademskim  sredinama  kakva je krajiška čiji rezultati vrednovani  u međunarodnim okvirima ne postoje.

Neki profesori ispričali su nam da je  praksa  objavljivanja istog rada u dva stručna  časopisa takođe omiljena  rabota odvašnjih pseudointelektualaca obzirom da  ozbiljni naučni krugovi nemaju nikakav dodir sa Bihaćkom univerzom.  O tome nešto kasnije.

Pregledavajući  objavljene  radove i poredeći ih uočili smo zanimljiv slučaj.Naime doktorska disertacija prorektorice Dženane Gačo, pod nazivom „Istraž ivanje utjecaja promjenljivog opterećenja i temperatura na ponašanje zavarenih spojeva visokolegiranih čelika“ odbranila je 23. novembra 2007.godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu neodoljivo podsjeća na  rad „ Uticaj promjenljivog opterećenja  na ponašanje zavarenog spoja visokolegiranog čelika X20“  koji su (valjda) zajednički odradili  Dženana Gačo, Zijah Burzić sa Vojnotehničkog instituta u Beogradu , Meri Burzić sa Instituta Goša u Beogradu, te Radica Prokić-Cvetković sa Mašinskog fakulteta u Beogradu. Malo previše analogija i „slučajnosti“, zar ne. Doduše, za utvrđivanje pune istine trebalo bi mnogo truda, stručnih znanja  i vještačenja…

Ili npr.  stručni rad „Provjera ¸mehaničkih  osobina  i kvaliteta površinske zaštite tarpeznog čeličnog lima za krovoprokrivanje“  objavljen i prezentiran na  6.naučnostručnom skupu sa međunarodnim učešćem „Kvalitet 2009“ Neum, 4-7- juna 2009. Zajedničkim udarničkim snagama ovaj su rad pripremili  tadašnji docent Fadil Islamović, viši asistent Džena Gačo,viši asistent Husein Rošić i naravno, jer drugačije, očigledno  ne ide, ili teško ide, dr.sc. Zijah Burzić sa Vojnotehničkog instituta  u Beogradu.

Ovdje vrijedi primijetiti  da je Burzić  zaslužan  i za magistarski rad političara iz Ljutočke doline Seada Kadić, takođe „djeteta“ Tehničkog fakulteta u Bihaću, a ako je vjerovati našim izvorima, tema Kadićevog magistarskog rada  vezuje se  za minobacače nekadašnje JNA i slična oruđa.

Roške na Kopaoniku, „metalne“ ribe prorektorice Gačo

Naravno, ništa ne tvrdimo, nego se samo čudimo „lakoći „ rada na naučnostručnim radovima  koje,  barem u našim slučajevima , uvijek radi  „ekipa“ kojoj se kao neizostavna „vegeta“  pridružuje prof.dr. Burzić.  Oni koji  nalaze dosta motiva i građe za kritiku kako naučnog  rada tako joši više političkog „plivanja“  Huseina Rošića čija je moralna figura srozana na nivo karipske depresije   nakon daleko važnije njegove prve  „doktorske disertacije“ na kongresu SDA u Sarajevu kada je pred cijelim svijetom svjedočio koliko čovjek može nisko da padne, da bi zaradio poziciju premijera, ovih dana pričaju ,a objavljeno je  to i na društvenim mrežama , kako je Rošić prije odbrane svog doktorata zajedno  sa još jednim kolegom sa Tehničkog fakulteta ( nezvanično, riječ je o Atifu Hodžiću ) bio kod profesora Burzića na Kopaoniku gdje ovaj odmara na vikendici u najbolje zimsko doba godine. Pominje se i datum 17.januar.

Ko zna šta bi to trebalo da znači i kakva je ključna i temeljna uloga  prof.dr.  Burzića  u Rošićevoj doktorskoj tezi ,ali čini se da „bez njega  ne ide“.  Kao što bez njega nisu mogli ni rektor Fadil Islamović, prorektorica Dženana Gačo i dr.

Još jedan kuriozan podatak lako provjerljiv  koji govori o naučnoj širini i erudiciji prorektorice Gačo- ona sa grupom autora (to je specijalnost)  2011. godine objavljuje rad  „General characteristics of newborns with anthropological field municipality of Bosanska Krupa „ što  kako god preveli ,a radi se o općim karakteristikama novorođenčadi  sa antropološkog stanovništa  na općini Bosanska Krupa“ nema nikakve veze sa  njenim  „izvornom“  strukom „metalca“.

A neki profesori sa Univerziteta  u Bihaću  kunu se  da je „metalac“  Gačo objavila i stručni  rad o ribama.

Trči ,sine, Huseine

Vratimo se sada naučnoj valorizaciji i  ugledu Univerziteta u Bihaću koji štanca  magistre i doktore nauka, čiji  naučni dometi nisu provjerljivi   u međunarodnoj kompeticiji, ali su zato „dušu dali“  za poslove u politici. Portali su već objavljivali i nije nepoznato da je Univerzitet u Bihaću po svjetskim standardnim kriterijima koje smo pomenuli na početku naše priče na  14.032. mjestu  među visokoškolskim institucijama  u svijetu, među najlošijim  u BiH,a njegove profesore i asistente svijećom moraš tražiti na Google Scholaru.

Ako, ako slučajno pokušate  da  na Google Scholaru pronađete bihaćke dekane, dekanese, profesore, asistente, rektora i prorektoricu, novopečenog doktora i premijera,  grdno ćete se razočarati. Nema ih na svjetskim nauučnim rang-listama, osim časnih izuzetaka koje ne spominjemo jer mogu imati probleme. Otuda  retoričko pitanje spočetka teksta šta će Unsko-sanski kanton  dobiti  još jednim doktoratom u akademskoj močvari, kada  će i najnoviju  doktorsku tezu   prekriti „trava zaborava“.

Indija mora brzo da trči da bi stajala  u mjestu“.Ovu apokrifnu „zabranjenu „ misao izjavio je  jedan indijski državnik opisujući šta bi Indija morala raditi da napreduje i iziđe iz zaostalosti. Ako bi ovu analogiju pokušali primijeniti na Univerzitet u Bihaću  i njegovu akademsku „kremu“ onda bi ona mogla da glasi npr. „ Univerzitet u Bihaću mora  da istrči maraton sa preponama  dok ostali trče stazu od 100 metara“.

Sociolozi, psiholozi, psihijatri, kultorolozi  i stručnjaci srodnih naučnih disciplina trebali bi uraditi  studiju o  ekonomskom unazađivanju  Unsko-sanskog kantona zahvaljujući angažiranju univerzitetskih profesora sa Bihaćkog univerziteta. A ubjedljivo više od polovine premijera i ministara krajiških vlada u posljednje 22 godine koliko postoji Kanton  i Univerzitet došli su,  jesu , dolaze i dolaziće kao „stručnjaci“ da pomognu da Kanton  , ako ćemo pravo  padne „….. za uši“.

Bake i Zike

Da ne ostanemo nedorečeni ovdje ćemo prezentirati  i stručnu biografiju „famoznog“  Zijaha Burzića, čovjeka kome se ne mogu, ipak, odreći naučne  kompetencije, ali ostaje u domenu tajne  otkud tolika  „opčinjenost“   doktorandima sa bihaćkog Tehničkog fakulteta. Burzić je  rođen 5.maja 1958. u Bihaću. Diplomirao je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1981, magistrirao je 1989 („Primena akustične emisije za određivanje parametara mehanike loma kod kompozitnih materijala“) i 1995. odbranio doktorsku disertaciju „Mikromehanički aspekti iniciranja i rasta prsline kod legura na bazi Al-Li sistema“. Zijah Burzić je od 1981. do 1986. radio u firmi „Krajina Metal“, Bihać, a od 1986. je saradnik Vojnotehničkog instituta (VTI) u Beogradu. U VTI je radio na novim metodama ispitivanja materijala i konstrukcija (zamor, mehanika loma, analiza loma, akustična emisija, fraktografija) i primenjivao postupke ocene integriteta konstrukcija u različitim uslovima opterećenja. Objavio je više od 200 radova u domaćim i stranim časopisima i na konferencijama. Učestvovao je na više projekata, u nekima kao vodeći istraživač. Zijah Burzić je dobitnik Plakete Grada Bihaća za 2016.godinu , iste godine kad je Bakir Izetbegović postao Počasni građanin Bihaća.

Znamo ko je predložio Baketa, ali ne znamo ko je predložio Ziketa. Ali, sve nešto  mislimo da  „skromni“ predlagač dolazi sa Tehničkog fakulteta.

ZADNJE VIJESTI IZ USK

RTV VT ROYAL d.o.o.
Kulište 2, 77230 Velika Kladuša
Bosna i Hercegovina
T: (+387) 037 775 168
F: (+387) 037 775 159
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
© 2017 Royal d.o.o. Sva prava zadržana. Portal dizajnirao i razvio Cybervision