Jan Kleijssen: Bosna i Hercegovina bi se mogla naći na međunarodnoj crnoj listi
25. Februar. 2014. u 12:28

Bosna i Hercegovina mogla bi se uskoro naći na međunarodnoj crnoj listi zbog neispunjavanja obaveza na planu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, a posljedice toga mogli bi osjetiti njenu građani.

Ovo upozorenje je danas u razgovoru za Agenciju Fena u Sarajevu uputio Jan Kleijssen, šef delegacije Komiteta eksperata Vijeća Evrope za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Moneyval komitet) koja boravi u višednevnoj posjeti BiH.

Ključne obavaze koje BiH još nije ispunila su usvajanje zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, koji je Vijeće ministara BiH nedavno jednoglasno utvrdilo i uputilo u parlamentarnu proceduru, te izmjene Krivičnog zakona BiH u ovom segmentu, koje su nedavno “pale” u parlamentu.

“Osnovni cilj posjete je da pomognemo nagovoriti vlasti u BiH, posebno parlament BiH, da ova dva zakona trebaju biti usvojena” – poručio je Kleijssen.

Kleijssen je pojasnio da je Moneyval monitoring mehanizam Vijeća Evrope, ali da primjenjuje svjetske standarde protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Podsjetio je da je Moneyval 2009. godine usvojio izvještaj o BiH, koji djelomično ponavlja zaključke donesene 2005. godine, znači prije devet godina, o određenom broju nedostataka u zakonodavstvu BiH i dao je konkretne preporuke šta treba učiniti da BiH bude na nivou međunarodnih standarda.

“Moneyval je bio veoma strpljiv, imao je razumijevanja zbog kompleksnosti BiH i dao je vlastima dovoljno vremena da riješe situaciju. Međutim, Moneyvalova pravila procedure predviđaju da popravke trebaju biti urađene u određenom  roku, a ako se to ne dogodi, on ima na raspolaganju niz koraka koje može poduzeti. Iako postoji akcioni plan, potrebni zakoni nisu usvojeni. Daljni korak je bio pismo generalnog tajnika Vijeća Evrope vlastima BiH u kojem je ukazao da to treba uraditi, ali ni to nije dalo rezultate” – kazao je on.

Četvrti korak je slanje ove delegacije na visokom nivou da nagovori vlasti da usvoji ove zakone, jer naredni korak nakon ove posjete može biti da Moneyval izda saopćenje za javnost da BiH ne ispunjava međunarodne standarde protiv pranja novca i finansiranja terorizma, što će imati neposredan učinak na stav međunarodnih finansijskih institucija.