Komisija za izbor i imenovanja Skupštine: Predloženi budžet uputiti u skupštinsku proceduru u formi nacrta
24. Februar. 2014. u 12:29

Članovi Komisije za izbor i imenovanje Skupštine USK, na svojoj današnjoj sjednici,  raspravljali su o prijedlogu budžeta USK i njegovom izvršenju. Članovi komisije su bili jednoglasni u stavu da je predloženi budžet nerealan i politički motiviran te da u pravo uvodi nove skupine građana što može izazvati nova nezadovoljstva korisnika. Zaključeno je da se budžet, u skupštinsku proceduru, uputi u formi nacrta, a  da se nakon toga provede javna rasprava. Raspravljalo se o prijedlogu Zakona o plaćama i naknadama  u organima vlasti USK koji je u proceduru upućen u maju prošle godine. Rečeno je  da  je u ovom trenutku neophodno doraditi ovaj zakon   kako bi bio usklađen sa budžetom, ali i zahtjevima za smanjenje primanja. Članovi ove komisije prihvatili su inicijativu SDA koja se odnosi na smanjenje primanja poslanika u Skupštini USK do 30% o čemu će se očitovati Kolegij, a nakon toga i skupštinski poslanici na sjednici 4. marta.