Libija okuplja jedinstvenu vojsku – Situacija i dalje složena i nesigurna
23. Februar. 2014. u 12:34

Libija je shvatila da joj prijeti nestabilnost i anarhija ako ne uspije dovesti sve militantne grupe pod jedan krov.