Objavi obavijest o smrti ili sjećanje

Osnovni podaci o umrlom

 • Please enter a value between 1 and 99.
  Ukucajte koliko ponavljanja želite.
 • Podaci

 • Primjer: Posljednji pozdrav ili Posljednji selam ...
 • Dana 02.02.2014 navršava se ...
 • 0,00 €
  U cijenu je uračunata naknada za online plaćanje.


Sa Vaše lijeve strane je formular za dodavanje obavijesti o smrti ili tužnog sjećanja.

Od sada možete dodati i platiti obavijest o smrti ili tužno sjećanje direktno putem naše web stranice.

Popunite formular sa Vaše lijeve strane, na slijedeći način:

 1. Popunite osnovne podatke o umrlom
 2. Dodajte sliku umrlog, ukoliko želite
 3. Odaberite “Tip obavijesti” (obavijest o smrti ili tužno sjećanje)
 4. Dodajte poruke i informacije koje će biti prikazani (uvodni tekst, lična poruka, tekst objave koji sadrži imena i prezimena ožalošćeni, poruku i sl.).
 5. Kliknite na dugme “Nastavi” nakon čega ćete biti prebačeni na PayPal (online novčanik) gdje ćete izvršiti uplatu putem kreditne ili debitne kartice.