Održan kolegij općinskih načelnika USK
13. Mart. 2014. u 10:56

Ključ – Na sjednici Kolegija načelnika iz USK, koja je ovaj put održana u Ključu, između ostalog,  razgovaralo se  o trenutnoj situaciji  u Bosni Hercegovini sa akcentom na Unsko-sanski kanton, odnosno proteste građana i njihove zahtjeve upućene nosiocima izvršne i zakonodavne vlasti. Načelnici su se posebno osvrnuli na zahtjeve upućene načelnicima općina. Uz uvodne napomene Sinhe Kurbegović, ministrice za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK,  načelnici su razmatrali i odluku o davanju saglasnosti za izdavanje garancija federalnom ministarstvu finansija za otplatu druge tranše kredita svjetske banke u iznosu od 1.700.000 američkih dolara za projekt upravljanja čvrstim otpadom. Ovu garanciju daje svaka općina prema suvlasničkom udjelu u društvu JP Centar upravljanja otpadom “REG-DEP” d.o.o Bihać. Pored ovoga načelnici su razgovarali i o izmjenama zakona o prostornom uređenju i građenju te o odnosima u oblastima katastra i imovinsko-pravnih odnosa.