Odžan sastanak delegacije MMF i ministra finnasija i trezora BiH Nikole Špirića – Stend-baj aranžman produžen do juna 2015. godine
24. Februar. 2014. u 12:32

Odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), uz odobrenje šeste tranše, produžio je aranžman sa Bosnom i Hercegovinom do 30. juna 2015. godine. Predstavnici MMF-a ocijenili su danas, u razgovoru sa zamjenikom predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministrom finansija i trezora Bosne i Hercegovine Nikolom Špirićem, da se stend-baj aranžman do sada uspješno realizuje, saopćeno je iz MMF-a. Na sastanku je rečeno da je neophodno nastaviti rad na strukturalnim reformama, uz ocjenu da treba pojačati kontrole u naplati indirektnih poreza, s posebnim osvrtom na naplatu dugovanja. Naglašeno je da je povećana transparentnost nakon izmjena zakona koje su omogućile objavu poreskih i carinskih dužnika u skladu sa preporukama tehničke misije MMF-a. Ministar Špirić, koji je i predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, rekao je da je u parlamentarnu proceduru upućen Nacrt izmjena i dopuna Zakona o akcizama, koji se odnosi na rezani duhan i cigarate.