Osobe sa invaliditetom najavljuju štrajk – „U Zavodu se planira sve više novaca, a prava je sve manje“
28. Februar. 2014. u 1:52

Koordinacioni odbor Saveza i udruženja osoba sa invaliditetom Unsko-sanskopg kantona (USK) održao je vanredni sastanak, na kojem se govorilo o daljnjim koracima kada je u pitanju vraćanje umanjenih prava na listi za ortopedska pomagala. S obzirom da svi dosadašnji dogovori sa Zavodom za zdravstveno osiguranje USK-a nisu ispoštovani, odnosno zahtjevi osoba sa invaliditetom nisu uvršeni na listu, donesena je odluka da će se organizirati protestno okupljanje, odnosno štrajk na kojem će se tražiti i smjena direktora Zavoda. Aktivnosti Koordinacionog odbora Saveza i udruženja osoba sa invaliditetom USK-a vezane za vraćanje umanjenih prava na listi za ortopedska pomagala traju već godinu dana, a u posljednjih mjesec su intenzivinirane. Zavod za zdravstveno osiguranje USK-a svake godine za ortopedska pomagala planira više sredstava, a prava je sve manje, tvrde u Koordinacionom odboru. Uprkos nastojanjima da ovaj problem riješe dogovorom i zajednički, u Zavodu za njih nemaju sluha, a sve dogovoreno se ne poštuje. Tvrde da im se samo nastoji što više onemogućiti i otežati ostvarivanje prava. „Ukoliko se u narednih pet dana ništa bitno ne promijeni, odlučili smo organizirati protestno okupljanje, odnosno štrajk na kojem ćemo tražiti i smjenu direktora Zavoda“, kazao je Jusmir Alibabić, predsjednik Koordinacioni odbor Saveza i udruženja osoba sa invaliditetom USK-a. Alibabić dodaje da će se u narednih nekoliko dana očitovati o datumu stupanja u štrajk, koji će trajati dok se svi njihovi zahtjevi ne ispune. Zatražit će i reviziju poslovanja Zavoda, kako je kazao, jer smatraju da se sredstva planirana za ortopedska pomagala ne troše namjenski i transparentno.