Parlamentarci nastavili sjednicu prekinutu 6. februara – SDA pokrenuo inicijativu za smjenu ministra sigurnosti BiH Fahrudina Radončića
25. Februar. 2014. u 20:42

Sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, prekinuta 6. februara, nastavljena je danas u Sarajevu, a prisustvuju joj i direktori Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Himzo Selimović i Obavještajno-bezbjednosne agencije Almir DŽuvo.

Predstavnički dom Parlamenta BiH. Sjednica je nastavljena na tački dnevnog reda na kojoj je prošli put prekinuta, a to su poslanička pitanja i odgovori. Na dnevnom redu sjednice je Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Ovaj zakonski prijedlog nije podržala Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost, jer su protiv glasali predstavnici Republike Srpske Dušanka Majkić i Staša Košarac.

Neslaganje sa predloženim zakonom, čije je usvajanje međunarodna obaveza BiH, iskazala je i Vlada Republike Srpske, o čemu je obavijestila Savjet ministara BiH kao predlagača zakona.

Poslanici bi trebalo da razmotre i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o graničnoj kontroli, kojima se ovaj zakon usklađuje sa propisima EU. Najavljeno je da će podrška predstavnika Republike Srpske u Parlamentarnoj skupštini BiH ovom zakonskom prijedlogu biti uslovljena brisanjem članova prema kojima se Graničnoj policiji BiH daje u nadležnost regulisanje pitanja javnog reda i mira, što je isključiva nadležnost entitetskih ministarstava unutrašnjih poslova.

Poslanici treba da se izjasne o izvještaju Kolegijuma Predstavničkog doma o nastojanju za postizanje saglasnosti o mišljenju Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o krivičnom postupku BiH.

Članovi Kolegijuma nisu postigli saglasnost o mišljenju Ustavnopravne komisije koja je dva puta, bez saglasnosti predstavnika Republike Srpske, dala negativno mišljenje na prijedlog zakona koji su u parlamentarnu proceduru uputili srpski delegati u Domu naroda Krstan Simić i Dragutin Rodić, a koji je prethodno usvojen u Domu naroda.

Zamjenik predsjedavajućeg Kluba poslanika SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Šemsudin Mehmedović je na današnjoj sjednici tog doma, u okviru poslaničkih pitanja, predložio tri inicijative Kluba SDA, uključujući onu za smjenu ministra sigurnosti BiH Fahrudina Radončića.

“Mi smo kao Klub poslanika SDA u Parlamentarnoj skupštini BiH 13. februara uputili inicijativu za rekonstrukciju Vijeća ministara BiH to jest smjenu ministra sigurnosti BiH Fahrudina Radončića”, kazao je Mehmedović.