Predsjedništvo SDP-a Opravdane zahtjeve građana provesti donošenjem potrebnih zakona i mjera
21. Februar. 2014. u 18:19

Predsjedništvo Socijademokratske partije BiH (SDP BiH) je na današnjoj sjednici konstatovalo da opravdane zahtjeve građana treba što prije provesti donošenjem potrebnih zakona i mjera na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.  Naglašena je potreba što hitnijeg usvajanja Prijedloga amandmana Vlade FBiH na Ustav FBiH o nezastarijevanju krivičnih dijela iz procesa privatizacije, organiziranog i privrednog kriminala, kao i prijedlog o oduzimanju nezakonito stečene imovinske koristi ostvarene tim djelima.  Paket antikorupcijskih zakona je jedan od ključnih zahtjeva građana i koji je u potpunosti jednak zahtjevima SDP-a.  Mjere štednje moraju biti sprovedene, odnosno, mora doći do smanjenja primanja svim zvaničnicima, kao i ukidanja dodatnih beneficija, a uštede dobijene ovim putem bi trebale biti usmjerene u socijalne i programe zapošljavanja mladih.  Bez obzira na nedavni neuspjeh u iznalaženju rješenja za provedbu presude Sejdić i Finci, SDP smatra pozitivnim dogovor evropskog komesara Štefana Fuelea sa predsjedavajućim Vijeća ministara BiH i entitetskim premijerima, koji vodi ka uspostavi efikasnih mehanizama za vladavinu prava i borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala.  Predsjedništvo SDP-a je pozdravilo izjavu evropskog komesara za proširenje Štefana Fuelea, koji je konačno, vrlo jasno, rekao da sve stranke u BiH nisu iste te da među političkim liderima postoje oni koji su ulagali iskrene napore da dođe do dogovora o implementaciji presude Sejdić i Finci, kao i onih koji su učinili sve da razgovori ne urode plodom.  Na sjednici Predsjedništva najavljeno je održavanje sjednice Glavnog odbora SDP BiH, na kojoj će biti razmatrana aktuelna situacija u našoj zemlji i biti predložene konkretne mjere za ekonomski i socijalni oporavak na svim nivoima, saopćeno je iz  Centra za informisanje SDP BiH.