Prijedlog: Ministar policije FBiH izdaje naredbe u kriznim situacijama- Veće ovlasti ministru i direktoru policije u vanrednim okolnostima
7. Mart. 2014. u 10:59

Ministar MUP-a Federacije BiH ima pravo i dužnost da izda naredbu policiji u slučajevima kada je u većem obimu narušen javni red i mir, utvrdila je Vlada F BiH u  dopuni Zakona o unutarnjim poslovima Federacije BiH. Povod za  donošenje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine , koji je upućen u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku, bile su, zapravo,  preporuke federalnog parlamenta.  Oba doma parlamenta su zbog vanrednih okolnosti  u  nekoliko kantona  utvrdila   da bi bilo neophodno regulirati izvršavanje poslova iz nadležnosti Federacije u slučaju vanrednih situacija u dva i više kantona i regulirati nadležnost federalnog ministra unutarnjih poslova i direktora Federalne uprave policije. Realizirajući ove zaključke Vlada FBiH je na prijedlog resornog ministra Predraga Kurteša utvrdila dopune Zakona o unutarnjim poslovima Federacije BiH. Njima se precizira da ministar ima pravo i dužnost da izda uputu o načinu postupanja policijskih snaga u slučajevima kada se radi o nadležnostima Federacije i kada je u većem obimu narušen javni red i mir, sigurnost građana, osoba koje obavljaju svoje službene dužnosti i imovina. Kada ministar izda uputu o načinu postupanja, kantonalni ministri dužni su postupiti po uputi i o tome obavijestiti ministra. Drugom dopunom je regulirano da direktor policije izdaje naredbe i poduzima sve potrebne mjere angažiranjem svih policijskih snaga u Federaciji radi izvršavanja policijskih poslova iz nadležnosti Federacije i kada je u većem obimu narušen javni red i mir i sigurnost građana, osoba koje obavljaju svoje službene dužnosti i imovina. U svim slučajevima kada direktor policije izda naredbu, policijski komesari u kantonima dužni su postupati po naredbi u okviru svojih ovlaštenja i o tome obavijestiti direktora policije, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.