Rak rana bh društva – „Korupcija od dna do vrha“ – Borba protiv korupcije…….
2. Mart. 2014. u 12:35

Korupcija je zastupljena u svim oblastima od javnih nabavki do zdravstva i obrazovanja. 20 odsto stanovnika BiH je dalo mito, prema rezultatima istraživanja Odjela za borbu protiv kriminala i droga Ujedinjenih nacija. 54 odsto anketiranih daje mito ljekarima ,a 52 odsto policajcima. Na drugoj strani, veoma je malo društveno odgovornih i građanski hrabrih. Samo 2,4 odsto građana prijavilo je korupciju. Prema ovom istraživanju korupcije je više prisutna u Federaciji BiH. Evropska unija će se snažnije uključiti u procese institucionalnog i zakonskog jačanja kapaciteta BIH i zemalja regiona u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.Time bi se u dijalog EU i BiH uvodila poglavlja 23. i 24., koja se fokusiraju na pravosuđe i temeljna prava te pravdu, slobodu i sigurnost, u čemu je sadržana i efikasna institucionalna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala što svaka zemlja u pristupnim pregovorima sa EU mora ispuniti. Korupcija je zastupljena u svim oblastima od javnih nabavki do zdravstva i obrazovanja. 20 odsto stanovnika BiH je dalo mito, prema rezultatima istraživanja Odjela za borbu protiv kriminala i droga Ujedinjenih nacija. 54 odsto anketiranih daje mito ljekarima ,a 52 odsto policajcima. Na drugoj strani, veoma je malo društveno odgovornih i građanski hrabrih. Samo 2,4 odsto građana prijavilo je korupciju. Prema ovom istraživanju korupcije je više prisutna u Federaciji BiH. Republika Srpska ima novu Strategiju borbe protiv korupcije od 2014 -2017 godine i Akcioni plan. Gorana Zlatković, ministarka pravde Republike Srpske u izjavi za RTRS najavljuje formiranje dva tijela predviđena Strategijom –Komisiju za borbu protiv korupcije I Antikoruptivni tim. Akcionim planom predviđeno je preventivno djelovanje da bi se utvrdili uzroci pojave korupcije. Dosadašnje jačanje zakonodavnog okvira dalo je rezultate. Krivični zakon je izmjenjen,novim je definisan sukob interesa ,formirana je Agencija za upravljanje oduzetom imovinom u krivičnom postupku.

Nikšić: Antikoruptivne zakone Vlada će vratiti u parlamentarnu proceduru

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić je napomenuo da su sasvim opravdani zahtjevi građana koji se odnose na borbu protiv korupcije, a za stvaranje povoljnijeg ekonomskog okruženja, te povećanje mogućnosti za zapošljavanje, kazao je da su upravo ti zahtjevi sadržani u antikoruptivnim zakonima. – Međutim, taj set zakona su u Federalnom parlamentu srušili upravo oni kojima su danas puna usta borbe protiv korupcije i sive ekonomije. Stoga će Vlada FBiH, poštujući zahtjeve građana, antikoruptivne zakone vratiti u parlamentarnu proceduru. Bilo bi neodgovorno da sada odstupimo, pa smo odlučni da izvršavamo svoje zadaće sve dok Parlament FBiH ne izabere novu Vladu koja može djelovati u skladu s Ustavom i zakonima, tvrdi Nikšić. Vanjskopolitički odbor Evropskog parlamenta u sklopu Rezolucije o Bosni i Hercegovini prihvatio je i amandman u kojem se antikoruptivni zakoni koje je u oktobru 2013. godine predložila Vlada Federacije BiH, ocjenjuju kao jedan od rijetkih pozitivnih primjera u prošloj godini.  “Evropski parlament pozdravlja jednoglasnu odluku Vlade Federacije BiH da u parlamentarnu proceduru uputi set zakona o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i žali što ovaj paket zakona nije dobio većinu glasova u Parlamentu Federacije BiH te naglašava značaj vođenja borbe protiv korupcije kao apsolutnog prioriteta i poziva na jedan inkluzivan proces konsultacija sa svim zainteresovanim stranama kako bi se ažurirao prijedlog zakona i pozdravlja u tom pogledu tehničku podršku EU Delegacije u BiH”, navodi se u amandmanu 15a usvojene Rezolucije o BiH.