SB UN-a: Rezolucija o pristupu humanitarne pomoći Siriji
23. Februar. 2014. u 1:40

Savjet bezbjednosti UN jednoglasno je danas usvojio rezoluciju o poboljšanju pristupa humanitarne pomoći u Siriji, koju su podržale i Rusija i Kina. Zahtjevi Savjeta bezbjednosti odnose se na “sve strane”, ali posebno na sirijsku vladu. U rezoluciji se traži “od svih strana, posebno od sirijske vlasti, da bez odlaganja odobre agencijama UN i njihovim partnerima direktan humanitarni pristup koji će biti brz, bezbjedan i neometan, preko linija fronta i preko granica”.  Ova rezolucija ne predviđa automatske sankcije u slučaju nepoštovanja odredbi teksta, ali ona omogućava Savjetu da “preduzme dodatne mjere” u slučaju nesprovođenja odredbi rezolucije.  Prema podacima UN, za 9,3 miliona ljudi u Siriji je potrebna pomoć.