Skupština KS: Na dnevnom redu zahtjevi Plenuma građana
24. Februar. 2014. u 8:09

 

Razmatranje zahtjeva Plenuma građana i građanki Kantona Sarajevo, na dnevnom je redu sjednice Skupštine Kantona Sarajevo. Kolegij Skupštine je već ranije ocijenio da su zahtjevi građana prihvatljivi.

Na dnevnom redu su i zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, Informacija o stepenu realiziranja skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo.

Zastupnici bi trebali razmatrati i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (skraćeni postupak), te  Prijedlog zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo.

Na dnevnom  redu je i Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu, kao i Nacrt zakona o izvršavanju budžeta Kantona Sarajevo.

Među 18 tačaka dnevnog reda sjednice je i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zasnivanje založnog prava na pokretnim stvarima, po zaključenom sporazumu između KJKP ”Gras” d.o.o. Sarajevo i Uprave za indirektno oporezivanje BiH, saopćeno je iz Press službe Kantona Sarajevo.