USK: Skupštinske komisije jednoglasne:Budžet razmatrati u formi nacrta
1. Mart. 2014. u 18:22

Pred  45. sjednicu Skupštine USK i jučer su zasijedala skupštinska radna tijela.  Uz zakonodavno-pravnu komisiju, zasijedala je i komisija  za zdravstvo, boračka pitanja, rad i socijalnu politiku.  Najviše se raspravljalo  o  budžetu USK  za 2014. godinu.

Uz ocjenu da je prijedlogom budžeta za 2014. godinu  narušen osnovni princip  izjadnačenosti prihoda i rashoda, te da je  nedopustivo da se  dozvoli  takav debalans, koji bi ovaj kanton mogao odvesti u dužničko ropstvo,  zakonodavno-pravna komisija donijela je zaključak da ne postoji jasna zakonska potkrepljenost,  te  predlažu  da se budžet razmatra u formi nacrta uz  provođenje javne rasprave.  Zaključeno je i da se na isti način razmatra i zakon o izvršenju budžeta.  S obzirom da nije ispoštovana  poslovnička procedura  zakonodavno-pravna komisija  traži da se povuče sa dnevnog reda  sjednice Skupštine mišljenje  na prijedlog  prostornog plana  posebnih obilježja  za Federaciju BiH Sliv rijeke Une za period 2007-2027. godine.  Od federalnog ministarstva prostornog uređena zatraženo je dodatnih 15 dana kako bi se zastupnici  upoznali  sa ovim planskim dokumentom uz poziv predlagaču  materijala da  organizuje prezentaciju.

Žučna rasprava o projekciji budžeta  vodila se i na  sjednici Komisije za zdravstvo, boračka pitanja, rad i socijalnu politiku.  Kako sjednici nije prisutvovao ministar za boračka pitanja o   planiranim sredstvima za ovaj resor se nije puno diskutovalo.  Na udaru  se je našao sektor zdravstva  u kojem je kako je rečeno  zabilježen trend  porasta upošljavanja nemedicinskog osoblja, pa je u tom pravcu zadužen ministar zdravstva da uradi eleborat o opravdanosti  ukidanja domova zdravlja u općinama Kantona i osnivanja  jednog  kantonalnog doma zdravlja kako bi se  izvršile restrikcije i omogućile uštede.  Stav i  ove komisije bio je da se budžet i zakon o njegovom izvršenju  razmatra u formi nacrta uz provođenje javne rasprave .  Osim toga  komisija je podržala zahtjeve  sindikata  JP RTV  USK i predlaže Skupštini da ih  ispuni.     Prihvaćen je i finansijski plan i program rada  zavoda zdravstvenog osiguranja USK za 2014. godinu, te se traži od  ministarstava  da ispune  svoju  finansijsku zakonsku obavezu  prema ovom Zavodu.