Uskoro sastanak o sukcesiji bivših jugoslovenskih republika – Tema sastanka: Podjela diplomatsko-konzularne imovine, finansijski aktivi i pasivi, arhiva, penzije, i privatna svojina
25. Februar. 2014. u 10:54

Predstavnik Srbije za sukcesiju imovine bivših jugoslovenskih republika Rodoljub Etinski rekao je da bi taj proces, poslije višemjesečnog zastoja, uskoro trebalo da bude odblokiran i dodao da je do sada Srbiji pripalo 30 ambasada.

Etinski je za “Večernje novosti” naveo da su u toku konsultacije o terminu novog sastanka, na kojem će biti riječi o svim dijelovima sporazuma o sukcesiji – podjeli diplomatsko-konzularne imovine, finansijskoj aktivi i pasivi, arhivama, penzijama, privatnoj svojini i ostalom.
Prema njegovim riječima, ostalo je da se raspodijeli još 51 objekat, koji uključuje zgrade ambasada, konzulata, rezidencija u zemljama Evrope, Latinskoj Americi i Karibima, Aziji i Africi. On je dodao da će srpska strana na sljedećem sastanku insistirati na potpunom izvršavanju obaveza preuzetih sporazumom, jer je kod nekih dijelova učinjen veliki napredak, dok su rezultati u provođenju drugih priloga skromni. Ovo se odnosi, naročito, na Aneks G koji obuhvata privatnu svojinu i stečena prava, kako su ona postojala na dan 31. decembar 1991. godine.  Etinski je rekao da je Srbija do sada dobila ambasade, konzulate ili rezidencije u Cannberi, Pragu, Helsinkiju, Parizu, Atini, Solunu, Rimu, Trstu, Otavi, Budimpešti, Meksiku, Lisabonu, Washingtonu, Berlinu, Ankari, Istanbulu, Londonu, Limi, Karakasu, Kairu, Kampali i Lusaki. Posljednji susret trebalo je da bude održan u septembru prošle godine u Sarajevu, ali je otkazan.