USPJEŠNA EDUKACIJA PRIPADNIKA MUP-A I NASTAVNIKA
13. Maj. 2017. u 8:16

Nakon petodnevne edukacije o sigurnosti u odgojno obrazovnom procesu, te obradi mjesta krivičnog djela, polaznicima, pripadnicima MUP-a i uposlenima u obrazovanju , dodijeljeni su certifikati.

Pripadnici MUP-a iz organa starateljstva, zajedno sa kolegama iz osnovnih i srednjih škola, dobili su precizna uputstva o postupanjima kada se desi nasilje nad djecom i među djecom, ali i dodatno se usavršili na polju prepoznavanja djeteta u riziku. Na finalnom testiranju više od polovine kandidata ostvarilo je maksimalan učinak Edukaciju su organizirali Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i siguronosne studije iz Sarajeva, MUP USK i Ministarstvo obrazovanja, nauke kulture i sporta Vlade USK, a svoj doprinos medijskom prezentacijom dala je i RTV USK.