Usvojen program rada Zavoda za zapošljavanje – Nacrt strateškog plana razvoja kantona upućen u Skupštinsku
21. Februar. 2014. u 3:20

Bihać – Na održanoj 162. redovnoj sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona (USK), održanoj u Bihaću u četvrtak, između ostalog, Vlada je usvojila program rada Kantonalne službe za zapošljavanje. Kako je naveo Nijaz Delić, direktor Službe, u ovoj godini mjere aktivne politike zapošljavanja će uglavnom biti usmjerene na podsticanje teško zapošljivih kategorija, samozapošljavanje, obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju. Članovi Vlade zadovoljni su i prezentiranim Nacrtom strateškog plana razvoja Unsko-sanskog kantona. Razvojna agencija USK, u ulozi koordinatora, iznijela je proces izrade strateškog plana razvoja USK za period 2014 – 2020. godina, koji je sa ove sjednice upućen u skupštinsku proceduru. Za USK je jako važno da se što prije usvoji strateški plan razvoja, te da sistematski krene u njegovu implementaciju“,  kazao je Haris Komić, direktor Razvojne agencije USK.