VLADA FBIH: Prihvatila zaduženje od 30 miliona eura za energetske projekte – 450.000 KM za finansiranje Crvenog krsta FBiH
6. Mart. 2014. u 23:45

Vlada Federacije BiH je na današnjoj 102. sjednici u Sarajevu utvrdila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

Dopunama se precizno reguliraju prava i dužnosti federalnog ministra unutrašnjih poslova i direktora policije u slučajevima kada se radi o nadležnostima Federacije i kada je u većem obimu narušen javni red i mir, sigurnost građana, osoba koje obavljaju svoje službene dužnosti i imovina, u slučaju vanrednih situacija u dva i više kantona.  Utvrđen je i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, kojom se omogućava Vladi FBiH da u slučaju spriječenosti ministra finansija, ovlasti osobu kako bi se u vanrednim okolnostima zadržao kontinuitet u izmirenju obaveza Vlade Federacije BiH.  Federalna vlada je danas razmatrala Prednacrt zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja i drugih organa institucija Federacije Bosne i Hercegovine, javnih preduzeća i drugih privrednih društava u većinskom vlasništvu Federacije BiH. Cilj je putem utvrđivanja maksimalnih iznosa, ograničiti visinu naknada i plaća za članove organa upravljanja i drugih organa institucija Federacije BiH, javnih preduzeća i drugih privrednih društava u većinskom vlasništvu Federacije BiH.
Nakon rasprave zaključeno je da radna grupa koja je radila na izradi ovog zakonskog rješenja ugradi sve prijedloge i sugestije koje su danas izrečene kako bi ovaj propis bio pravedniji i ujednačeniji, te da će se Vlada o takvom tekstu izjasniti na jednoj od narednih sjednica.
Vlada FBiH donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu u iznosu od 450.000 KM za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.
Zbog obaveza ministara, 102. sjednica Vlade FBiH bit će nastavljena sljedeće sedmice, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Vlada FBiH prihvatila je zaduženje Federacije BiH u iznosu od 30 miliona eura  za izgradnju hidroelektrane Janjići.  Elektroprivredi HZ HB d.d. Mostar treba osigurati  100 miliona  eura za izgradnju crpne hidroelektrane Vrilo.

Vlada FBiH  je na današnjoj sjednici u Sarajevu prihvatila zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o zajmu i projektu između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u iznosu od 30.000.000 eura, u cilju izgradnje hidroelektrane Janjići. Prihvaćena je i informacija o sporazumu s KfW-om, kojim Elektroprivredi HZ HB d.d. Mostar treba biti osigurano 100.000.000 eura za izgradnju crpne hidroelektrane Vrilo. Federalna vlada je podržala i inicijativu da kreditnim zaduženjem kod Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) Frankfurt na Majni budu osigurana sredstva za realizaciju druge faze Projekta vodosnabdijevanja i zbrinjavanja otpadnih voda u BiH, za općine Tuzla i Zenica, u iznosu do 11.000.000 eura. Usvojen je i Program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u FBiH, a ključne promjene i obaveze koje proizilaze na osnovu odredbi Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH koje će biti obuhvaćene ovim programom su funkcionalno razdvajanje svih djelatnosti, pravno razdvajanje i neovisnost za djelatnost distribucije, te računovodstveno razdvajanje djelatnosti snabdijevanja na regulisano i tržišno snabdijevanje. Pored toga, utvrđen je Nacrt zakona o porezu na dobit čiji je cilj poboljšanje rješenja u sadašnjem tekstu Zakona iz 2008. godine, odnosno otklanjanje nedostataka uočenih tokom primjene Zakona koji su dovodili do dvojbe, te usuglašavanje s drugim zakonskim propisima. Vlada FBiH je danas imenovala predsjednika i članove Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije, na period od četiri godine. Za direktora ove agencije imenovan je Edah Ćerimagić, a za njegovog zamjenika Ivan Đogić. Mehmedaliju Sijarića danas je Vlada predložila za imenovanje na poziciju člana Regulatorne komisije za energiju u FBiH iz reda bošnjačkog naroda, na mandatni period od pet godina. Vlada je također izvršila više imenovanja u preduzećima s većinskim državnim kapitalom, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.