Željka Cvijanović: Za vlade entiteta neprihvatljiv nacrt namjera MMF-a
1. Mart. 2014. u 11:00

Za Republiku Srpsku (RS) je neprihvatljiv Nacrt pisma namjera kada je u pitanju aranžman Bosne i Hergovine s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) te zajedno s Federalnom vladom očekuje da dođe do korekcije tog pisma namjera – potvrdila je danas entitetska premijerka Željka Cvijanović.

”Imamo očekivanja od MMF-a da izvrši određene korekcije i modifikacije ponude iz ovog nacrta pisma namjera, tokom naredne sedmice” – rekla je Cvijanović i potvrdila da su u stalnim konsultacijama s Federalnom vladom i premijerom Nerminom Nikšićem jer se radi o istim problemima i u tom bh. entitetu.

Ukoliko MMF ipak bude insistirao da se održi sadašnji sadržaj pisma namjera, ona je dodala da u tom slučaju BiH neće moći da održi taj stand-by aranžman s MMF-om, iako je za to opredijeljena ako se pismo namjera modifikuje.

Nakon konsultacija s najvišim predstavnicima vlasti RS-a, Cvijanović je rekla da je nacrt tog pisma namjera neprihvatljiv iz više razloga, te da, iako postoji opredjeljenje Vlade RS-a da se nastavi s tim aranžmanom s MMF-om, to je moguće pod uvjetom da se izvrše određene izmjene.

Prvenstveno je sporno traženje MMF-a da se usvoji već u maju zakon o radu, o čemu u RS-u još ne postoji saglasnost, uz veliko protivljenje Saveza sindikata RS-a donošenju tog važnog zakona.

Iako je Vlada svjesna da mora imati moderno zakonadavstvo kada je u pitanju ta oblast, Cvijanović je dodala da se o tom pitanju mora voditi djalog da bi svi socijalni partneri bili zadovoljni tim zakonom.

”Stav MMF-a jest i da se ide i na redukciju plaća, odnosno postoji određena vrsta neodobravanja i onda kada interevnirano i prema najugroženim kategorijama” – dodala je entitetska premijerka na pres-konferenciji u Banjoj Luci i naglasila da Vlada ne može prihvatiti takav uvjet MMF-a koji ograničava intervenicje prema najugroženijim kategorijama.

Također, nemoguće je, kaže, ispuniti i neke uvjete zbog neodržavanja sjednica na nivou BiH, kada je u pitanju povećanje akciza, jer je neizvjesno kada bi se i to pitanje riješilo.

Vlada RS-a je i dalje, kaže, zainteresirana za zakon o „Elektroprenosu BiH“, ali dodaje da nefunkcionalnost institucija na nivou BiH ponovo ugrožava korisnike budžeta entiteta, jer ne mogu utjecati na dešavanja na državnom nivou.