Četvrtak, 11. Septembar 2014.
Unsko-sanski kanton 6° C Few Clouds
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Velkaton
Melbourne
Chicago
London

11. Septembar. 2014. Bosna i Hercegovina, Izdvojeno, Vijesti
Nastvak sjednice Predstavničkog doma PFBiH – ODOBREN PRIJEDLOG ZAKONA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI I PRIJEDLOG FEDERALNOG ZAKONA O GASU

Sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, sazvana na dva dana, prekinuta je juče popodne i bit će nastavljena danas u 10 sati. Jučerašnji dio protekao je u sjeni vijesti o hapšenju dopremijera Federacije, ujedno ministra za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Jerke Ivankovića Lijanovića te ministra trgovine Milorada Bahilja.

To se osjećalo “u zraku” mada o hapšenju nije progovorena gotovo ni riječ na samom zasjedanju (nekoliko poslanika dali su izjave novinarima uoči početka).

Karakteristika ove sjednice je i česta sumnja u kvorum koji je predsjedavajući Safet Softić htio da provjerava u jednom trenutku, ali ga je momentalni ulazak nekoliko članova Predstavničkog doma u salu uvjerio da ima dovoljno prisutnih.

Što se tiče popodnevnih radnih učinaka ove sjednice, u nacrtu su odobrene dopune dva zakona iz boračke problemtike – Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica te Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca. Dopune prvog je predložio parlamentarni odbor za boračko-invalidsku zaštitu. Nalažu da u spisak ratnih priznanja, čiji nosioci na osnovu njih imaju zakonske novčane naknade, budu uvršteni i ordeni za zlatnim i srebrnim mačevima, kako bi dvojica živih generala, branilaca BiH i nosilaca ovih priznanja, ostvarila također naknade, kao i članovi porodica trećeg oficira, odlikovanog posthumno, koji je poginuo tokom rata u Srebrenici. Poslanik Davor Pehar uložio je amandman prema kojem u spisak odlikovanja na osnovu kojih nosioci stiču novčane naknade treba dodati i Red hrvatskog pletera.

Nacrtom drugog zakona, čije su dopune predložila četvorica poslanika, traži se produženje roka do kraja 2015. za prijavu boraca za prijevremeno penzionisanje te se propisuje da se takvima, kao jedan od kriterija prizna i eventualni radni staž stečen nekad i van granica Bosne i Hercegovine. Također je predloženo uvođenje takozvane socijalne boračke penzije onima koji nemaju dovoljno radnog staža, ali imaju 65 ili više godina života a proveli su bar godinu dana kontinuirano u branilačkim redovima tokom rata. Takva penzija iznosila bi najviše 40 posto od najniže penzije u FBiH, što u ovom trenutku znači oko 150 KM, rekao je jedan od predlagača zakonskih dopuna, poslanik Ibrahim Nadarević.

15:31 – ODOBREN PRIJEDLOG ZAKONA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, većinom glasova i bez ijedne diskusije, odobrio je Prijedlog zakona o energetskoj efikasnosti u FBiH čija je svrha ostvarivanje ciljeva održivog energetskog razvoja.

Prema obrazloženju predlagača, Federalne vlade, ciljevi su: smanjenje negativnih uticaja na okoliš, sigurnije snabdijevanje energijom, zadovoljavanje potreba za energijom krajnjih potrošača i ispunjenje međunarodnih obaveza koje je preuzela Bosna i Hercegovina u pogledu smanjenja emisija plinova staklene bašte primjenom mjera energetske efikasnosti u krajnjoj potrošnji.

Indikativni ciljevi Federacije BiH u ostvarivanju ušteda u potrošnji energije utvrđuju se Akcijskim planom za energijsku učinkovitosti FBiH (EEAPF), a na temelju obaveza utvrđenih Nacionalnim akcijskim planom energijske učinkovitosti BiH (NEEAP). Ti ciljevi izračunavaju se na temelju raspoloživih podataka za posljednjih pet godina, a po metodologiji koju utvrđuje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Za provedbu politike energetske efikasnosti nadležni su agencija za energijsku učinkovitost, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, kantoni i lokalne zajednice, propisano je ovim zakonom. Agencija je neprofitna organizacija, sa svojstvom pravne osobe, za obavljanje stručnih poslova na unaprjeđenju uvjeta i mjera za racionalnu upotrebu i štednju energije i energenata, kao i poboljšanje energetske učinkovitosti u svim sektorima potrošnje energije.

Vlada FBiH će, na prijedlog nadležnih ministarstava, posebnim propisom uspostaviti i urediti pitanja u vezi s nadležnošću, statusom i organizacijom agencije. Do njene uspostave, poslove koji će osigurati postizanje indikativnih ciljeva obavljat će Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, navedeno je također.

Radi postizanja indikativnih ciljeva, to ministarstvo će djelovati u saradnji i koordiniranju s Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma i Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija.

Kako je obrazloženo, predloženi zakon o energetskoj efikasnosti je jedan od primjera usaglašavanja domaćeg s evropskim zakonodavstvom, a rezultirat će stvaranjem uvjeta za poboljšanje učinkovitosti krajnje potrošnje energije u Federaciji BiH.

Prvobitni tekst nacrta zakona je, ne mijenjajući suštinski način rješavanja određenih pitanja, unaprijeđen izuzetno širokom i svobuhvatnom javnom raspravom, na temelju brojnih primjedbi, komentara i mišljenja, saopćeno je iz Vlade.

ODOBREN PRIJEDLOG FEDERALNOG ZAKONA O GASU

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je u Sarajevu gotovo bez rasprave Prijedlog zakona o gasu, koji je utvrdila i Parlamentu predložila Federalna vlada.

Njime se uređuju strategija, politika i planiranje razvoja gasnog sektora, učesnici u gasnom sektoru, pravila i uslovi za obavljanje energetskih djelatnosti u sektoru prirodnog gasa, razdvajanje djelatnosti i funkcionisanje gasnog sektora, operatori sistema, pristup treće strane sistemu za prirodni gas, tržište gasom i regulisanje tržišta. Prijedlogom se utvrđuju i nadležnosti regulatorne komisije u gasnom sektoru, energetske dozvole, licence i tehnički propisi, izgradnja i rekonstrukcija infrastrukturnih objekata, prava i obaveze proizvođača, snabdjevača i kupaca gasa, sigurnost snabdijevanja gasom i mjere u slučaju poremećaja na tržištu gasa, upravni nadzor i inspekcija, kao i druga pitanja od značaja za gasni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine. Reguliranje transporta prirodnog gasa, međunarodna trgovina, upravljanje, balansiranje i pomoćne usluge transportnog sistema, nisu predmet ovog zakona, naveo je predlagač.

Osnovni ciljevi ovog zakona su obezbjeđenje kontinuiranog, sigurnog i kvalitetnog snabdijevanja kupaca prirodnim gasom, uključivanje u međunarodno tržište prirodnim gasom putem jedinstvenog tržišta prirodnog gasa u BiH, obezbjeđenje usklađenosti tržišta prirodnog gasa BiH i kompatibilnosti sistema s drugim regionalnim i evropskim tržištima i sistemima. Ciljevi su i podsticanje održivog razvoja tržišta prirodnog gasa, energijska efikasnost, zaštita okoliša u skladu s propisima i domaćim i međunarodnim standardima, zaštita interesa korisnika sistema, obezbjeđenje transparentnih i nediskriminatornih tarifa za proizvodnju, distribuciju i snabdijevanje prirodnim gasom, obezbjeđenje pristupa sistemu na nediskriminatoran, transparenatan način koji odražava stvarne troškove, obezbjeđenje da distributivni i transportni sistemi funkcionišu putem subjekata koji su nezavisni po formi, organizaciji i odlučivanju od drugih aktivnosti koje nisu vezane za distribuciju i transport.

Ovim zakonom želi se postići i obezbjeđenje uslova kojim se izvorima biogasa i drugim tipovima gasa iz biomase omogućava nediskriminatoran pristup gasnom sistemu, uz uvažavanje neophodnih zahtjeva kvaliteta, tehničkih propisa i sigurnosnih standarda, obaveza vršenja javne usluge preduzeća za prirodni gas i zaštita prava socijalno ugroženih kupaca, navedeno je iz Vlade.

ZADNJE VIJESTI IZ Bosna i Hercegovina Izdvojeno Vijesti

RTV VT ROYAL d.o.o.
Kulište 2, 77230 Velika Kladuša
Bosna i Hercegovina
T: (+387) 037 775 168
F: (+387) 037 775 159
E-mail
marketing.velkaton@gmail.com
© 2019 Royal d.o.o. Sva prava zadržana. Portal dizajnirao i razvio Cybervision